Technológie

Technológie a inovácie

Firma Repaská - výroba pracovných odevov a zdravotníckeho ošatenia - ponúka kvalitné produkty ochrany zdravia pri práci, ktoré vzužívajú najnovšie technológie a inovácie:

Partneri a dodávatelia

Adler    Ansell   Ardon   ARTRA   ATG   CERVA   Lambeste  

Panda   PANOPLY   Venitex   VM