Produkty

Produkty

Firma Repaská je zameraná na výrobu, distribúciu a predaj týchto produktov:

  • Ochrana zraku
  • Kombinovaná ochrana
  • Ochrana dýchacích ciest
  • Ochrana sluchu
  • Ochrana proti pádu
  • Drogéria
  • Pracovná obuv
  • Pracovné odevy
  • Pracovné rukavice
  • Zdravotnícke ošatenie

Prehľadnú ponuku produktov nájdte v našich katalógoch, alebo navštívte našu predajňu.

V prípade vášho záujmu o spoluprácu v niektorej uvedených oblastí alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!